Plansökning

Plansökningen innehåller alla aktuella och gällande detalj- och generalplan från och med år 1997.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor
Services språk:
Finska