Poliklinik för barn och unga

Polikliniken för barn och unga är en forsknings- och vårdplats för alla Åbobor under 20 års ålder som är i behov av vård på specialläkarnivå.

Poliklinikbesöket är avgiftsbelagt. Om klienten insjuknar eller får förhinder ska han eller hon i så tidigt skede som möjligt avboka den överenskomna läkartiden. Av en person som fyllt 15 år och som inte avbokat beställd tid tar man ut en påföljdsavgift.

Besök hos ungdomsgynekologens och ungdomspoliklinikens mottagningar är avgiftsfria. Även allergitest, spirometriundersökningar och bronkodilatationstest är avgiftsfria.

För hyposensibilisering uppbärs en separat avgift. Även läkarintyg är avgiftsbelagda.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Polikliniken för barn och unga är en forsknings- och vårdplats för alla Åbobor under 20 års ålder som är i behov av vård på specialläkarnivå.

Poliklinikbesöket är avgiftsbelagt. Om klienten insjuknar eller får förhinder ska han eller hon i så tidigt skede som möjligt avboka den överenskomna läkartiden. Av en person som fyllt 15 år och som inte avbokat beställd tid tar man ut en påföljdsavgift.

Besök hos ungdomsgynekologens och ungdomspoliklinikens mottagningar är avgiftsfria. Även allergitest, spirometriundersökningar och bronkodilatationstest är avgiftsfria.

För hyposensibilisering uppbärs en separat avgift. Även läkarintyg är avgiftsbelagda.

Telefon:

Telefon 02 266 1155

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat