Psykologen i de svenska skolorna

Du kan vända dig till psykologen i frågor som berör t.ex. din mentala/psykiska hälsa eller välmående och möjlighet att klara av studierna.

Målgrupp: 
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Katedralskolan i Åbo

för gymnasister

Koulupsykologen Maria Laine
Tel. +358 50 4323702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat