Psykologtjänster

Inom hälsovården arbetar psykologer inom fem olika områden:

  • Rådgivningspsykologer
  • Psykologtjänster för unga och vuxna
  • Vuxenneuropsykologiskt arbete
  • Psykologtjänster på Paletti
  • Krisgrupper

   Remiss behövs till psykologtjänster.

Psykologtjänsterna är avgiftsfria.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Svenska

Lokaliteter

Telefon:

Kontor 02 266 1062

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads välfärdssektor

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska