Rad- och höghustomter

HöghustometerRadhustomter

Åbo stads tomter avsedda för bostadsbyggande i bolagsform överlåts i huvudsak under ansökningsrundor som ordnas årligen på våren. De tomter som blir kvar efter ansökningsrundorna kan fritt sökas.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk
Målgrupp: