Rådgivning

Advicecustomer service

Åboservicen och samservicekontoret Monitori erbjuder olika typer av rådgivning om Åbo stads tjänster.

Åboservicen erbjuder information om stadens tjänster och beslut samt om exempelvis boende, byggande och reparationer.

Samservicekontoret Monitori är den gemensamma servicepunkten för Åbo stad, Åbo arbets- och näringsbyrå samt FPA. I Monitori finns även Infotorget som betjänar invandrare på ett flertal olika språk.

Åbo stads rådgivningstjänster

Förfrågningar, Åboservicen

tel. 02 330033 turun.kaupunki@turku.fi

Lokaliteter

Salutorgets Monitori

Mångproffessionell rådgivning om Åbo service

Telefon:

02 262 0100

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Samservicekontoret Monitori, köpcentrumet Skanssi

Mångproffessionell rådgivning om Åbo service

Telefon:

02 262 0100

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat