Rådgivning för invandrare

Rådgivning och handledning på flera olika språk i vardagens viktiga angelägenheter.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki
Services språk:
Finska
Engelska
Estniska
Ryska
Somaliska
Dari
Arabiska
Kurdiska
Persiska
Tyska
Polska
Målgrupp: 

Lokaliteter

Infotorg

Åbo regionens invandrare

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad
Servicespråk: 
Arabiska
Dari
Engelska
Kurdiska
Persiska
Polska
Tyska
Somaliska
Finska
Ryska
Estniska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat