Rådgivning och handledning för unga

De ungas informations- och rådgivningsplats, Nuorten Turku är en öppen informationsdisk för alla under 29 år fyllda. Vi hjälper till då du behöver handledning och stöd i kartläggande av olika alternativ och möjligheter och i frågor som du speciellt funderar på.

Du kan söka information på egen hand eller med hjälp av personal. Du kan komma när som helst under öppethållningstiderna utan tidsbokning eller du kan boka egen tid. Du kan också skicka din fråga via e-post, Facebook och WhatsApp eller ringa. Välkommen!

Våra ytterdörrar är låsta, men du kommer in genom att trycka på nr 18 och på den gröna bilden med ringklocka (under öppethållningstider).

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki
Målgrupp: 
Service kategorier: