Rådgivningsbyråns chatt

På rådgivningsbyråerna i Åbo har införts en landskapsomfattande chatt som är avsedd för kunder inom mödra- och barnavårdsrådgivningen. Via chatten får alla kunder på rådgivningsbyråerna i de kommuner som deltar i den landskapsomfattande chatten allmänna råd.

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten. Rådgivningsbyråerna i Åbo svarar via chatten på torsdagar kl. 9–13.

Chatten visas i ett popup-fönster på sidan Barnrådgivningsservice.

Rådgivningsbyråns chatt

Via chatten ges allmän handledning till rådgivningsbyråernas kunder i 18 kommuner i Egentliga Finland.

Ansvarsorganisation: 

Landskapsomfattande chatt
Service kategorier: 

Lokaliteter

Brahe rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Gustavsvägens rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Hammarbacka rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Kråkkärrets rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Lauste rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Mullivägens rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Pansio rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Patis rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Runosbackens rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Svenska rådgivningen

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Syvälahti rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Tallbackens rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Tavastgatans rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ypsilon rådgivning

18 kommuner i Egentliga Finland deltar i den landskapsomfattande chatten

Servicens genomförandesätt: 

Annan