Regional museiverksamhet

Egentliga Finlands landskapsmuseum

Åbo museicentral fungerar som Egentliga Finlands landskapsmuseum. Landskapsmuseet erbjuder information, rådgivning och sakkunnigtjänster för lokalmuseer, myndigheter och privatpersoner. Vidare forskar, dokumenterar och inventerar Egentliga Finlands landskapsmuseum kulturmiljöer, byggnadsarv och arkeologiskt kulturarv i landskapet, samt ger råd i vård och reparation av gamla byggnader och kulturmiljöer. Arbetet utförs i samarbete med Museiverket.

Service kategorier: