Rehabilitering av neurologisk patient

På neurologiska rehabiliteringsavdelningar behandlas patienter i behov av neurologisk och geriatrisk rehabilitering. Rehabiliteringsfrämjande åtgärder är vårdarbete, fysio-, ergo- och aktiveringsterapi samt talterapi.

Den akuta neurologiska rehabiliteringsavdelningens (23) största patientgrupp är patienter med blodcirkulationsstörningar i hjärnan. Patienterna kommer till avdelningen från Åucs´ neurologiska och neurokirurgiska avdelningar. De flesta får åka hem direkt och terapin fortsätter hemma. En del av patienterna fortsätter terapin på rehabiliteringsavdelningen på Kaskenlinna. Målsättningen är att patienten på eget initiativ klarar dagliga rutiner. Att patienten förbinder sig till vården och rehabiliteringen är av yttersta vikt för att det ska lyckas. För att säkra att patienten klarar sig efter hemkomsten utförs hembesök.  Hemvården och de anhöriga är delaktiga i detta skede.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Service kategorier: