Rehabilitering efter akut sjukdom

Rehabiliteringscenter erbjuder kunder i Åbo målinriktad rehabilitering efter akut sjukdom eller vid plötslig nedsättning av funktionsförmågan.

Man kan skickas till rehabilitering när man blir utskriven från sjukhuset eller till exempel från geriatriska polikliniken. Kunden får en individuell rehabiliteringsplan och ett mål sätt upp för rehabiliteringsperioden.

Rehabiliteringen är mångsidig och kan inkludera grupprehabilitering och individuell rehabilitering, som kan förverkligas både i centret och hemma hos kunden. Rehabiliteringen fortgår i enlighet med kundens behov i 1-3 månader.

Service kategorier: 

Lokaliteter

Kaskenlinna rehabiliteringscenter

Rehabiliteringscentret erbjuder rehabilitering efter akut sjukdom eller vid plötslig nedsättning av funktionsförmågan

Rehabilitering ges i 1–3 månader enligt klientens behov.

Telefon:

Telefon 02 266 2345

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider
mån - fre 08:00 - 15:00

Pris

Individuell rehabilitering eller analyseringsbesök i hemmet
11,50 e / gång
Dagrehabilitering (innehåller transport tur och retur till centrum, lunch samt eftermiddagskaffe)
22,80 e / gång