Rehabilitering i hemmet

Rehabiliteringen i hemmet stöder den äldre kundens förmåga att klara sig där hemma. Verksamheten är avsedd för dem som inte behöver medicinsk vård men som har nytta av en fysisk, social och psykisk rehabilitering. Vår verksamhet baserar sig på kundens behov och vi har ett rehabiliterande arbetsgrepp. Till hemrehabiliteringsverksamheten hör ett utskrivnings- och rehabiliteringsteam, rehabiliterande dagverksamhet samt nattvård.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Målgrupp: 
Service kategorier: