Rivningstillstånd- och anmälan

Du behöver tillstånd för att riva en byggnad på ett detaljplaneområde eller på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen. Om tillstånd inte behövs, ska du ändå göra en rivningsanmälan gällande rivningen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus