Romani

Syftet med undervisning av romani är att få eleven att bli intresserad av språket, att använda och utveckla sina romanifärdigheter samt att upprätthålla sin egen kultur. För att en undervisningsgrupp ska bildas krävs minst två anmälda elever. Bindande skriftlig anmälning (blankett) via den egna skolan.

Services språk:
Finska
Romani
Service kategorier: 

Lokaliteter

Lisätietoja: Monikulttuurisen opetuksen suunnittelija p. (02) 2629 344

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Romani