Så kan du påverka detaljplanering

DetaljplaneringInlämnande av åsikt gällande detaljplanInlämnande av anmärkning gällande detaljplan

En detaljplan är en detaljerad plan om vad som ska byggas på området och om hur området i övrigt används. En byggnad får inte uppföras så att den strider mot detaljplanen. I detaljplanen fastställs också namnen på gator, parker, friluftsområden och offentliga platser. Kommunen ansvarar för detaljplaneringen på sitt område. Du kan påverka på detaljplanen genom att ta initiativ, lämna in en åsikt om en framlagd plan eller påminna om plan som är i beslutsskedet. Du kan också anföra kommunalbesvär gällande beslut on fastställande av planen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad miljösektor