Säkerhetsutbildningar

Räddningsverket erbjuder utbildning i första släckning och brandsäkerhet främst för hemvårdare och personal vid vårdinrättningar och serviceboenden.

För grundskolornas säkerhetsansvariga ordnas under våren och hösten säkerhetsutbildning (VarTU) i samarbete med andra myndigheter. Inbjudningar till utbildningarna skickas via e-post till säkerhetsansvariga som redan deltagit i utbildningarna och till rektorerna på låg- och högstadieskolorna i Egentliga Finland.

Utbildningar för andra målgrupper ordnas i den mån det finns resurser.

Vid ärenden som gäller säkerhetsutbildningarna kan man kontakta räddningsverkets växel på tfn. 02 263 3111.

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: