Sandplan, för bokning

Plan med stenaska

Sandplan finns av olika storlek. De minsta planen är närplan (max. 40x60 m). De större planen fördelas på mikrospelplan (min. 40x60 m) och stora grusplan (min. 45x95 m). Det finns 21 närplan, 32 mikrospelplan och 8 stora grusplan. Vintertid är en del av planen frysta. Planen är täckta med antingen grus eller stenaska.

De bokbara sandplanen kan fritt användas, om de inte är bokade. Det är möjligt att boka tider för både allmänheten och tider för fast bokning. Tiderna bokas via Timmi-bokningskalender. Tystnad på plan kl. 22-07.

OBS! Sandplanen för bokning är i Timmi-bokningskalendern klassade i sandplan enligt läge i östra och västra Åbo. Information gällande klass för ifrågavarande plan hittar du genom att klicka på planets namn på listan för Verksamhetspunkterna.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Service kategorier: 

Lokaliteter

Eastern Turku

Reservations can be made via Timmi reservation planner. Changing room at the field.

Size: 42x80 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h

Western Turku

Reservations can be made via Timmi reservation planner. Changing room at the field.

Size: 43x58 m (2494 m2)

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h

Eastern Turku

Reservations can be made via Timmi reservation planner. Changing room at the field.

Size: 60x100 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h

Eastern Turku

Reservations can be made via Timmi reservation planner. Changing room at the field.

Size: 60x100 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h