Sandplan, i fritt bruk

Allemansplanen

Sandplanen i fritt bruk är avgiftsfria för alla och kan inte bokas. Tystnad på plan kl. 22-07.

Till de sandplan som är i fritt bruk hör i huvudsak ett närplan (max. 40x60 m) med undantag av tio mikrospelplan (min. 40x60 m). Planen är täckta med grus eller stenaska.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Service kategorier: