Service för handikappade barn (under 18 år)

Man strävar efter att i första hand svara på barns och ungas (under 18 år) behov genom basservice. Om basservicen inte är tillräcklig eller lämplig kan specialservice ordnas för barnet utifrån en bedömning av det individuella servicebehovet. För handikappade och långtidssjuka barn kan ordnas bland annat följande tjänster: stöd för närståendevård, tillfällig vård, autismhandledning, specialfamiljevård, lovverksamhet för skolelever och institutionsvård. Andra tjänster för barn och unga är tjänster avsedda för gravt handikappade, såsom färdtjänst och personlig assistans.

Ansvarsorganisation: 

Servcicehelheten för välfjärd, Åbo Stad

Lokaliteter

Vammaisten lasten palvelut sisältävät alle 18-vuotiaille vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille tarjottavat palvelut.

Servicens genomförandesätt: 

Annan