Servicecenter

Vi erbjuder de äldre i Åbo mångsidiga tjänster. Vi uppmuntrar dig till att ta ansvar för ditt välmående.

Fråga mer:

Rådgivning tfn 262 5020 (Lehmusvalkama välfärdscenter)

Rådgivning tfn 262 6000 (Rosenkvarterets välfärdscenter)

Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska