Sjömanshälsovård

På Arbetshälsogården i Åbo finns sjömanshälsovårdcentralen som fungerar som en separat enhet och har hand om hälsovården och företagshälsovården för sjömän. I arbeten som efterföljer Sjömanslagen och Förordningen om läkarundersökning av sjömän (476/1980) ska de anställda genomgå läkarundersökning av sjöman. Dessa undersökningar omfattar en första undersökning och förnyade undersökningar. Den första undersökningen görs endast en gång och den utförs vid en sjömanshälsovårdscentral. Senare utförda undersökningar är förnyade undersökningar.

Målet med läkarundersökningar av sjömän är att säkerställa att de personer som arbetar i sjöfararyrken till sin hälsa är kapabla att utföra de uppgifter som hör till yrket utan att riskera sjösäkerheten eller sin egen säkerhet eller andras som arbetar ombord på fartyget. Tidsbokning för sjömanshälsovårdscentralen: 02 267 9000.

Service kategorier: