Skolhälsovård

Skolhälsovårdens målsättning är:

  • att främja elevernas hälsa och att i samarbete med föräldrarna, lärarna och den övriga elevvården trygga en sund tillväxt, utveckling och psykiskt välbefinnande för eleverna
  • att identifiera de elever och familjer som har särskilt behov av stöd och ordna det stöd som behövs i ett så tidigt skede som möjligt
  • att främja hälsoaspekterna, välfärden och tryggheten i hela skolsamfundet och skolmiljön.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska

Lokaliteter

Aunelan koulu

Elever i årskurs 1-6

Onsdag och torsdag, tel. 040 634 2383
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

040 358 7231

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

tisdag, tlf. 040 861 8055Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 809 7303

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Cygnaeus skola

Elever i årskurs 1-6

måndag-torsdag 8.15-14.15
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

040 861 8055

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Haarlan koulu

Elever i årskurs 1-6

mån, tis ja fre (ons)
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660052

Telefon:

Telefon 040 163 6739

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

ti, ke, pe 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661391

Telefon:

Telefon 044 907 3611

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Hepokullan koulu

Elever i årskurs 1-6

onsdag, fredag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660235

Telefon:

Telefon 040 352 7536

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ilpoisten koulu

Elever i årskurs 1-6

ma-to 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660117

Telefon:

Telefon 040 179 8938

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Jäkärlän koulu

Elever i årskurs 1-6

måndag och onsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660030

Telefon:

Telefon 040 574 5855

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Lausteen koulu

Elever i årskurs 1-6, Jaana Huittinen

måndag kl. 8-16, onsdag kl. 8-13
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661524

Telefon:

Telefon 040 176 4178

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Tisdag, onsdag.
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661636

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

mån, tor 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661193

Telefon:

Telefon 040 353 1396

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661639

Telefon:

Telefon 040 752 4926

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

tis, ons 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660220

Telefon:

Telefon 040 353 1396

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Mikaelin koulu, Lyseo

Elever i årskurs 7-9

to 8-16
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

0406805923

Telefon:

Telefon 040 680 5923

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Nummenpakan koulu, Aura å

Elever i årskurs 1–4

hälsovårdare torsdag kl. 8.00–15.30
Tel. +358407493081

+35822661393

Telefon:

Telefon 040 749 3081

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661370

Telefon:

Telefon 040 574 5855

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag och onsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661392

Telefon:

telefon 040 574 5855

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Paattisten koulu

Elever i årskurs 1-6

tisdag och torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660038

Telefon:

Telefon 040 179 5702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointoimiala

Pansion koulu

Elever i årskurs 1-6

tisdag, torsdag och fredag
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Skolhälsovårdare
Essi Juslin
tel. 050 5947192

Telefon:

Telefon 040 358 7231

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.
Ulla Lehto, tel. (02) 266 1219 eller 040 1789 796

266 1219

Telefon:

Telefon 040 178 9796

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661181

Telefon:

Telefon 040 144 7902

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Puropellon koulu

Elever i årskurs 7-9

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661192

Telefon:

Telefon 040 153 4501

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Pääskyvuoren koulu

Elever i årskurs 1-6

tisdag-torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661537

Telefon:

Telefon 040 634 2383

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660230

Telefon:

Telefon 040 183 7106

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

tisdag och fredag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

044-9073219
+35822661534

Telefon:

Telefon 040 179 5702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Rieskalähteen koulu

Elever i årskurs 7-9

måndag - torsdag 8-16, fredag 8-14
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661221

Telefon:

Telefon 040 149 5448

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

mondag, onsdag, torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822662849

Telefon:

Telefon 040 809 7303

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Sirkkala skola

Elever i årskurs 1-6

måndag, tisdag, onsdag 8.00-13.00, fredag 8.00-12.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822662847

Telefon:

Telefon 040 194 5412

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

Sirkkalabackens skola

Sirkkalabackens skolan

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Telefon:

Telefon 040 194 5412

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Syvälahti allaktivitetshus

Skolhälsovård för elever i klass 1-9 i Syvälahden koulu

Hälsovårdaren finns i skolan må-fr. Eleven kan vid behov söka sig till hälsovårdarens mottagning och även föräldrar kan alltid ta kontakt i frågor som berör deras barns hälsa och välfärd.T. +358405369549

Telefon:

Hälsovårdarens telefon 040 536 9549

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Ehkäisevä terveydenhuolto Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska

tisdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660189

Telefon:

Telefon 040 183 7106

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660234

Telefon:

Telefon 040 183 7106

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Topeliuksen koulu

Elever i årskurs 1-9

måndag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661022

Telefon:

Telefon 040 848 3648

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag och torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661648

Telefon:

Telefon 040 176 4178

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660238

Telefon:

Telefon 040 192 3809

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Varissuon koulu

Elever i årskurs 1-6

måndag och torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661177

Telefon:

Telefon 044 907 3619

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

tisdag 8.00-16.00, onsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661726

Telefon:

Telefon 040 861 7854

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661723

Telefon:

Telefon 040 861 7854

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Vähä-Heikkilän koulu, Uittamo

Elever i årskurs 1-6

onsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+358505937963

Telefon:

Telefon 040 182 1949

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

onsdag 8.00-11.00, torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-14.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661179

Telefon:

Telefon 040 182 1949

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointipalvelu

Wäinö Aaltosen koulu

Elever i årskurs 1-6

måndag, tisdag, torsdag 8.00-16.00 fredag 8.00-14.15
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661291

Telefon:

Telefon 040 179 6474

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

mån, fre
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822660020

Telefon:

Telefon 040 572 1812

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd. T. 040 572 1812

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala