Skolhälsovård för elever i specialklasser

Skolhälsovården är ämnad för specialskolornas elever och deras familjer. Tjänsten är lagstadgad och avgiftsfri. Barnneurologiska enheten svarar för specialskolornas skolhälsovård samt bedömningen av vård- och rehabiliteringsbehov hos elever i Åbo, handledning och uppföljning av tjänsterna i skolan.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska

Lokaliteter

th Minna Rokka, p. 044 907 3332

Terveydenhoitaja on tavattavissa tiistaisin, keskiviikkoisin ja joka toinen perjantai parittomina viikkoina.Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse klo 8.00-9.00 ja klo 13.00 eteenpäin.

Katariinan koulu

Katariinan koulun oppilaille

th Katri Liukko-Sipi, p. 044 907 3282. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma-pe. Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse klo 8.00-9.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Terveydenhoitaja Minna Rokka, p. 044 907 3332. Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse klo 8.00-9.00 ja klo 13.00 eteenpäin.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

th Kaisa Tapio, p. 044 907 3229Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla ma-pe klo 8.00-15.30. Parhaiten tavoitat terveydenhoitajan puhelimitse ma-to klo 12 eteenpäin.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

P. 040 680 5923, lisätietoja Wilmassa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

p. 040 680 5923  Lisätietoja Wilmassa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

P. 040 680 5923, lisätietoja Wilmassa.

 

Telefon:

Telefon 040 680 5923

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun hyvinvointitoimiala

P. 040 680 5923, lisätietoja Wilmassa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

th Nina Linden, p. 044 907 3282Terveydenhoitaja on tavattavissa Katariinan koulun tiloissa ma-pe.Th Nina Linden hoitaa Hannunniitun koulun pienluokilta Nummenpakan koulun Aurajoen yksikköön siirtyneiden oppilaiden kouluterveydenhuollon.

Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse klo 8.00-9.00 ja klo 13.00 jälkeen.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Kouluterveydenhoitaja koululla ma, ke ja pe, p.02 266 2847 Parhaiten terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse klo 12 eteenpäin.

Telefon:

Telefon 02 266 2847

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala