Skönhetstjänster som studerandearbete

Vid WISIO Välfärdscenter får du frisörtjänster och kosmetologtjänster till ett förmånligt studerandepris. En del av de studerandena vid välfärdscentret fungerar som företagare. Alla kundarbeten leds av yrkeskunnig arbetsplatsledare.  Tidsbokning och förfrågningar tel. 040 632 8290.

 

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut
Services språk:
Finska
Service kategorier: