Skridskoåkning

I Åbo finns utmärkta förutsättningar för skrinning nästan året runt.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads Idrottscentral

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads Idrottscentral

Pris

Gratis