Skridskoåkning

I Åbo finns utmärkta förutsättningar för skrinning nästan året runt.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Barkplan

Talvella

 Armband

  • Köp av armband och betalning av engångsbiljett enligt skridskoservicens öppethållningstider.
  • Inträde under övriga tider, med armband och mobilbetalning.
  • Med samma armband kan man betala flera personens avgift.

Områdena och användningen av klubba

  • På konståkningsområdet får man åka skridskor under alla öppettider.
  • Indelning av isen i halvor för åkning med eller utan klubba garanterar ro för alla åkare.
  • Det finns tillgängliga åkstöd för barn och vuxna.
  • Det är tillåtet att använda klubbor på Barkplanens rink, när rinken inte är bokad. Kontrollera bokningsläget via länken nedan.
  • Utrustning kan bytas i det allmänna omklädningsrummet, där också wc:n finns och värdeförvaringsskåp, vilka fungerar med en 50 cents mynt.

Det är absolut förbjudet att beträda isen under underhåll kl. 15.45–16.45.

Telefon:

Personal 050 431 0016

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad
Servicespråk: 
Finska

Pris

Engångsbiljett på försäljningspunkt
3,5 €
Mobilbetalning, ring 0600 390100
2,01 €
10-gångersladdning på armbandet
16 €
Armband (engångsköp)
8 €

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads Idrottscentral

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads Idrottscentral

Pris

Gratis