socialarbete för barnfamiljer

Du kan kontakta socialarbetet för barnfamiljer till exempel när:

  • ni behöver stöd i vardagen
  • ni vill ha stöd i frågor som gäller barnets utveckling och välfärd
  • ni vill ha stöd i frågor som gäller föräldraskap och ork
  • ni har ekonomiska problem
  • ni har problem med boendet
  • familjens förälder/föräldrar har varit arbetslösa en längre tid
  • familjen har råkat ut för en kris eller livet känns otryggt, t.ex. våld
  • ni vill ha mer information om tjänsterna för barnfamiljer i ert område
  • ni vill ha mer information om de tjänster de vuxna i familjen behöver

Du får tillgång till tjänsterna genom att kontakta enheten för socialarbete bland barnfamiljer i ditt eget bostadsområde

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdsektor
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Socialarbete för barnfamiljer, norra området

Postnummer: 20300, 20380, 20400, 20460, 20500, 20540, 20610, 21330, 21340

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00

Socialarbete för barnfamiljer, södra området

Postnummer: 20520, 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810, 20880, 20900, 20960

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:30 - 10:00

Socialarbete för barnfamiljer, västra området

Postnummert: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00

Speciella öppettider

vägledning och rådgivning
mån - fre 09:00 - 10:00

Utlänningsbyrån

För invandrare

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Öppettider

Öppettider (telefontid 9-10)
mån - fre 08:00 - 16:00