Socialarbete inom äldreomsorgen

Äldreomsorgens socialarbetare är en del av hemvårdens multiprofessionella team. Till teamet hör också hemvårdens arbetare och hemvårdens läkare. Socialarbetaren samarbetar med hela nätverket, som medverkar i skötseln av den äldre. Vid behov kan socialarbetaren fungera som en förespråkare för klienten. Socialarbetaren deltar i bedömmandet av klientens behov av tjänster. Beslutsfattandet av t.ex. boendeservice baseras på denna bedömning. Socialarbetaren hjälper och råder i frågor gällande äldreomsorgen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: