Specialklasserna

Betonad undervisning

Specialklasser kallas i Åbo sådana klasser vilka på ett särskilt beslut av nämnden för utbildning och fostran specialiserar sig på ett visst läroämne. Språkklasserna och språkbadsklasserna börjar från första klass. Musikklasserna, matematikklassen, idrottslinjen och bildkonstklassen börjar från klass tre.

Ansökan till specialklasser

Ansökan till specialklasser sker genom webbtjänsten Wilma. Om du saknar användarnamn till Åbos Wilma-program, kan du antingen ladda ner ansökningsblanketten eller ta kontakt med den skola du tänker söka till, för att få pappersblankett. Ansökan ska vara inlämnad till den skola som du sökt till på ett särskilt angivet datum i januari.

Test till specialklasser

De som ansökt till en specialklass kallas var för sig till test. Special- och språkklass skolornas kallelse till test sänds hem. De som ansökt till låg- och högstadiernas idrottslinje får ingen särskild kallelse.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: