Språkbadsklass, svenska

När det gäller svenska språket kan man tala om ett fullständigt språkbad för elever med finska som modersmål: klasslärarens modersmål är svenska, och han eller hon använder under de två första åren enbart svenska vid undervisningen i alla ämnen och på alla lektioner. Eleverna lär sig läsa och skriva på svenska. Finskans andel ökar fr.o.m. klass 3 från 30 % till 50 % i klasserna 5 och 6. Undervisningen i modersmålet och den övriga undervisningen på finska handhas av en lärare med finska som modersmål.

Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Eleverna ansöker om att få gå i språkbadsklass i samband med anmälan till skolan. Förskoleundervisningen äger rum i Klockringaregatans daghem.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska
Finska

Eleverna ansöker om att få gå i språkbadsklass i samband med anmälan till skolan. Förskoleundervisningen äger rum i Klockringaregatans daghem.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska
Finska