Språkdaghem

Det finns privata språkdaghem i Åbo, som erbjuder småbarnspedagogik på engelska, franska, ryska och estniska.

Av de kommunala daghemmen, erbjuder Tomasbrons dagvårdsenhet småbarnspedagogik berikad med engelska.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: