Språkklass, franska

Huvudprincipen i språkklassverksamheten är att det främmande språket används på ett naturligt sätt i olika situationer, läroämnen och ämneshelheter. Eleverna får inte undervisning i språket, utan de lär sig på det främmande språket.

I språkklasserna ligger tyngdpunkten under de två första åren på att förstå språket och på att skapa grunden för språkkunskaperna. Eleverna lär sig läsa och skriva på sitt modersmål (finska).Det främmande språkets andel i undervisningen ca 50 %.

Beroende på språkklass och skola ges undervisningen i vissa ämnen helt på finska, i vissa delvis på det främmande språket och delvis på finska och i vissa helt på det främmande språket.

Services språk:
Finska
Engelska
Franska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Topeliuksen koulu

Elever i årskurs 7-9

Ansökan till språkklasserna görs i samband med anmälan till skolan.

Språkklasserna kompletteras vid övergången till tredje klasssen. Särskilda ansökningsblanketter fås av skolan.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Engelska
Franska

Ansökan till språkklasserna görs i samband med anmälan till skolan.

Språkklasserna kompletteras vid övergången till tredje klasssen. Särskilda ansökningsblanketter fås av skolan.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska
Engelska