Språkkurser för vuxna

Språkkurser

Utbudet av språkundervisning för vuxna är mångsidigt i Åbo. Det ordnas bl.a. språkstudier som ingår i examina, studier i anknytning till yrke och arbete samt fritidsstudier.

Språkstudier kan avläggas på många olika kunskapsnivåer och utbudet av antalet språk är stort. Den tekniska utvecklingen har fört med sig nya studiemöjligheter och också i Åbo finns det språkstudier, som man kan utföra t.ex. vid sidan av arbetet såsom mångfalds- och distansstudier.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Åbo svenska arbetarinstitut

Yksityisille, yrityksille, organisaatioille ja julkisyhteisöille

Ohjelman mukaan