Staden som markägare

Fastighetsaffärsverket svarar för förvaltning och underhåll av Åbo stads markegendom. Tjänster för markägare är t.ex.:

  • arrangemang gällande fastighetsägandet (anskaffning och överlåtelse) och rättigheter mellan fastigheter (avtalsservitut)
  • arrendeavtal, markägares tillstånd och avtal, markägarens utlåtanden, områdesförvaltning
  • övriga eventuella förvaltnings- och ägandefrågor i anknytning till fastigheter
Service kategorier: