Stöd för närståendevård

Stödet betalas till en vårdare (anhörig eller annan närstående person). Stödets storlek bestäms enligt den vårdbehövandes behov av hjälp och vård. Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande. När handledaren för närståendevården fått ansökan med bilagor, tar hon eller han kontakt med den sökande och kommer överens om ett hembesök. Vårdarvodet är beskattningsbar inkomst. Beslut om närståendevårdsavtal och beviljande av stöd fattas av handledaren för närståendevården. Till närståendevårdsavtalet hör alltid en vård- och serviceplan. Närståendevårdaren har rätt till minst två lediga dagar i månaden. Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dagar i månaden, då närståendevården är bindande dygnet runt. Närmare upplysningar om närståendevårdsstödet får du via kontaktuppgifterna för närståendevården.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter