Stöd för närståendevård

Stödet betalas till vårdaren (en anhörig eller annan närstående person). Stödets belopp bestäms av den vårdbehövandes hjälpbehov och vårdtyngd. Det behövs ett läkarutlåtande som bilaga till ansökan. När en handledare inom stödet för närståendevård har tagit emot ansökan med bilagor kontaktar handledaren den sökande och kommer överens om ett hembesök. Vårdarvodet för stöd för närståendevård är skattepliktig inkomst. Handledaren inom stödet för närståendevård gör upp ett avtal om närståendevård och fattar beslut om beviljande av stöd. Ett avtal om närståendevård omfattar en vård- och serviceplan. Närståendevårdaren har rätt till minst två dagars ledighet per kalendermånad. Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dagar per månad i fall där närståendevården är bindande dygnet runt. Information om stöd för närståendevård hittar du i kontaktuppgifterna till stödet för närståendevård.

Ansvarsorganisation: 

Servicehelheten för välfjärd, Åbo stad

Lokaliteter