Svenskspråkig gymnasieutbildning

Det finns ett svenskspråkigt gymnasium i Åbo, Katedralskolan i Åbo.

Services språk:
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Katedralskolan i Åbo

elever (undervisning på svenska)

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska