Svenskspråkig hemvård

Inom varje område finns personal med kunskaper i svenska som i mån av möjlighet placeras ut som hjälp för de svenskspråkiga kunderna. Staden köper svenskspråkiga hemtjänster av Folkhälsan. Fråga serviceförmannen i ditt bostadsområde om stadens köptjänster inom hemvården.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: