Svenskspråkiga fritidskurser

Svenskspråkigt medborgarinstitut

Åbo svenska arbetarinstitut, ”Arbis”, är en av Åbo stad ägd läroanstalt som erbjuder svenskspråkig undervisning i fritt bildningsarbete. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men kurserna och föreläsningarna är öppna för alla oavsett modersmål och hemkommun. Till Arbis kursutbud hör bl.a. kurser i språk, handarbete, träarbete, dans, möbeltapetsering, yoga, navigering och matlagning. Till kursutbudet hör dessutom kurser som behandlar samhälle och ekonomi samt datateknik, bildkonst, musik och olika motionskurser.

Välkommen att studera på Arbis!

Målgrupp: 
Service kategorier: