Sysselsättningsservice

Sysselsätta

Målet med Åbo stads sysselsättningstjänster är att sysselsätta, handleda och rehabilitera arbetslösa Åbobor så att de ska kunna hitta jobb, utbilda sig eller förbättra sin arbetsförmåga. Tjänsterna är riktade till alla åbobor som är arbetslösa eller som har risk att bli arbetslösa

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Salutorgets Monitori

Långtids- och ungdomsarbetslösa åbobor

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Servicecentralen för sysselsättning, Työpiste

Långtids- och ungdomsarbetslösa åbobor

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki
Servicespråk: 
Finska
Svenska