Tillfällig barndagvård

Tillfällig vård på daghem är avsedd för familjer som inte behöver regelbunden småbarnspedagogik. Barnet kan omfattas av vården högst fem dagar i kalendermånaden. Högst fem timmar (5h) småbarnspedagogik kostar 12 €/dag/barn och över fem timmar (5h) kostar 18€/dag/barn.

Det är möjligt att få tillfällig vård på alla kommunala daghem, såtillvida där finns plats. Tillfällig vård är alltid sporadisk och tillfällig, och det går inte att reservera det för flera månader åt gången. Tillfällig småbarnspedagogik förfrågas direkt av daghemmets ledare. Tillfällig småbarnspedagogik inverkar inte på stödet för hemvård av barn.

 

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Målgrupp: 
Service kategorier: