Tillstånd för miljöåtgärder och trädfällning

Tillstånd för trädfällning, tillstånd för miljöåtgärder

Innan en åtgärd som förändrar landskapet inleds ska man ansöka om ett tillstånd för miljöåtgärder. Sådana åtgärder är t.ex. grävning, brytning, trädfällning eller andra därmed jämförbara åtgärder på detaljplaneområ-den och på områden där detaljplanering pågår.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus