Tolkningstjänster

KontakttolkningÖversättningsserviceBoka en tolk

Åbonejdens tolkcentral är en lokal kommunal tolkcentral, som erbjuder kontakttolknings- och översättningstjänster till myndigheter, som arbetar med kundservice för invandrare. Även privatpersoner kan beställa översättningar.

Tjänster erbjuds på över 60 språk. På tolkcentralens journummer kan myndighet boka en tolk även utanför tjänstetid under kvällar och veckoslut.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Service kategorier: 

Lokaliteter

Åbonejdens tolkcentral

Kontakttolknings- och översättningstjänster för myndigheter

Tolkförmedling, tel. 02 262 6321 eller tulkkaukset.tulkkikeskus@turku.fi

Beställning av översättningar, tel. 02 262 6321 eller kaannokset.tulkkikeskus@turku.fi

Telefon:

Tolkförmedling och beställning av översättningar 02 262 6321
Direktör för tolkcentralen 02 262 6322
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider
mån - fre 08:15 - 16:00