Trafikplanering

Trafikplanering innebär planering av trafikreglerings-principer för gatorna och styrning av trafikflödet. Med planeringen löses frågor t.ex. hur mycket plats ska reserveras åt biltrafiken, ska man bygga egna leder åt cykel- och fotgängartrafiken, skilda från biltrafiken och var övergångsställena och busshållplatserna ska placeras. Planeringen av trafikanordningen (trafikplanering) utgör grunden för upprättandet av gatuplaneringen och gatubyggnadsplanen.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor