Turistinformation

Turistinformationen i Åbo betjänar alla turister och stadsbor. 

Från turistinformationen får du broschyrer och sakkunniga råd om hela landskapet. Dessutom säljer vi bland annat Kiss my Turku-produkter och Food Walk-kort. Biljetter till Åbo Stadsteaters föreställningar och Åbo filharmoniska orkesterns samt Åbo Musikfestspels konserter. Biljetter till Emma Teater i Nådendal.

Visit Turku ordnar i Åbo och närområdet året runt utflykter till exempel olika Walk-temapromenader, förfrågningar vid turistinformationen.

Ansvarsorganisation: 

Visit Turku
Services språk:
Finska
Svenska
Engelska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Salutorgets Monitori

Tourist Information i Åbo betjänar turister och åbobor

Visit Turkus turistinformation betjänar turister och Åbobor på Salutorgets Monitori. Vid disken på turistinformationen får du råd och tips året runt.

Telefon:

Telefon 02 262 7444

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Visit Turku
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska

Öppettider

mån - tors 09:00 - 18:00
fre 09:00 - 16:00