Ultraljudsundersökningar och screening under graviditeten

Ultraljudsenheten vid mödravården kompletterar verksamheten vid mödrarådgivningsbyråerna och betjänar alla gravida kvinnor från Åbo. Enheten utför främst screeningsundersökningar under graviditeten. Alla screeningsundersökningar under graviditeten är frivilliga.

Gravida kvinnor har möjlighet att delta i två avgiftsfria ultraljudsundersökningar. Den ena utförs i början och den andra i mitten av graviditeten. Screening av kromosomavvikelser hos fostret sker i första hand i form av ett dubbeltest i början av graviditeten och i andra hand i form av en blodscreening. Den blivande mamman måste således avgöra om hon ska ta del i ultraljudsundersökningarna och/eller en fosterscreening av kromosomstörningar hos fostret eller om hon överhuvudtaget ska ta del i någondera av dessa undersökningar. Enheten utför också gynekologiska ultraljudsundersökningar.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

De blivande mammorna besöker ultraljudsenheten efter det första besöket vid mödrarådgivningsbyrån. Den gravida kvinnan kan ta med maken eller en stödperson till undersökningen. Man får inte komma till mottagningen om man är sjuk.
Vid ultraljudsundersökningen bör urinblåsan vara tom. Även piercingsmycken bör avlägsnas före undersökning.

För en gynekologisk ultraljudsundersökning behövs remiss av en hälsocentralläkare.

Alla ultraljudsundersökningar under graviditeten är avgiftsfria, för gynekologiska ultraljudsundersökningar uppbärs poliklinikavgift. För ett mottagningsbesök som inte annullerats uppbärs en avgift för uteblivet besök.

Tidsbokning mån-fre kl. 12.00-13.00

Den förebyggande hälsovården i Åbo besvarar inte förfrågningar som gäller enskilda patienters vård per e-post, eftersom hälsovårdscentralen saknar en skyddad e-postförbindelse och kan inte kontrollera avsändarens identitet.

Telefon:

Telefon 02 266 2176

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettidet
mån - tors 08:00 - 15:30
fre 08:00 - 14:00

Pris

Alla ultraljudsundersökningar under graviditeten är avgiftsfria, för gynekologiska ultraljudsundersökningar uppbärs poliklinikavgift.