Undantagsbeslut och avgörande av planeringsbehov

Avgörande av planeringsbehov och undantagsbeslut

Byggandet utanför detaljplanerade områden styrs i huvudsak med undantagsbeslut eller med avgörande av planeringsbehov. Beroende på projektet kan båda besluten förutsättas.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus