Underhåll av barn

Föräldrarna svarar för underhållet av sitt barn efter barnets behov av underhåll och efter egen förmåga. Justitieministeriet har gett anvisningar om barnets behov av underhåll och bedömning av föräldrarnas förmåga att underhålla sitt barn. För en bedömning av underhållsbidragets nivå kan en beräkning göras enligt justitieministeriets anvisningar. Detta förslag kan föräldrarna använda som hjälp vid förhandlingar hos barnatillsyningsmannen gällande beloppet av underhållsbidraget.

Föräldrarna kan också själva göra beräkningen på internet. Utgångspunkten är att barnets rätt att erhålla underhåll från föräldrarna upphör när barnet fyller 18 år. Även efter detta svarar föräldrarna för kostnaderna för barnets utbildning, om detta anses skäligt (utbildningsstöd).

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - ons 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00