Undervisning av unga med främmande språk

Gruppen är avsedd för 16-25 åriga unga vuxna. Man tar in sammanlagt 32 studerande. Undervisning i det finska språkets olika delområden 24 timmar i veckan. Undervisningen innehåller databehandling och studiehandledning och dessutom ordnas studiebesök, vi bekantar oss med miljön o.s.v. Undervisning ges dagligen på adressen Smedsgatan 11. Det finns två grupper: nybörjargrupp och fortsättningsgrupp. Undervisningen är avsedd även för enspråkiga och den är avgiftsfri.  Studerandena får skollunch. Som undervisningshjälp har man språkassistenter som talar olika språk.

Service kategorier: