Ungdomsarbete

Ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsterna verkställer de i ungdomslagen stadgade ungdomsarbetets grunduppgifter avsedda.för under 29 år fyllda: stöda den ungas utveckling och självständighetsprocess, stöda den ungas aktiva medborgarskap, förstärka de ungas sociala identitet samt förbättrande av de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden. Verksamhetsidén är att på ett positivt sätt stöda barns och ungas uppväxt.  Organisationen för ungdomstjänsterna består av tre enheter:

  1. utveckling och ledningsstöd
  2. inlärning genom praktiska erfarenheter
  3. handledning och stöd.

Direktör för ungdomstjänsterna är Annina Lehtiö-Vainio.

Målgrupp: 
Service kategorier: