Ungdomsverkstäder

Fendari verksamhet

Du som är under 29 år, vill du prova på olika hantverk eller är du i behov av att ha någonting att göra?

På ungdomsverkstäderna kan du prova på

  • snickeri, målning, metallverkstad och fastighetsservicearbeten
  • textil- och hantverksarbeten

Under arbetsdagens gång kan du tillsammans med ungdomsarbetaren och karriärplaneraren fundera på lösningar på vardagens utmaningar. Ta kontakt med oss och kom och bekanta dig med Fendari ungdomsverkstäder.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad, ungdomstjänster
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Nuorten työpajatoimintaa Vimmassa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat